Zeg nee tegen graafschade met Crow 500!

Graafwerkzaamheden zijn nooit zonder gevaar. In de afgelopen jaren is er behoorlijk wat schade aangericht en omdat de overheid graag wil voorkomen dat dit uitbreidt (omdat de kosten behoorlijk oplopen)  is er een nieuwe richtlijn ingevoerd. Deze heet Crow 500. In dit artikel kun je uitgebreid lezen wat de regeling inhoudt en op welke manier hiermee wordt geprobeerd schade te voorkomen. 

Wat is graafschade?

Allereerst: hoe ontstaat graafschade eigenlijk? Graafschade ontstaat doordat de graafmachine tijdens werkzaamheden in de grond de leidingen of kabels raken, waardoor ze aangetast worden. Redenen voor graafwerkzaamheden (ook wel grondroeren genoemd) kunnen zijn het verdiepen van een vijver, maar ook voor de realisatie van bouwwerken waarvoor kabels of leidingen gelegd worden. 

Zorgplicht 

De zorgplicht is een regeling die altijd geldt, deze is opgesteld door het waterschap. De zorgplicht houdt simpelweg in: je gezonde verstand gebruiken. Per project gelden verschillende zorgplichten. Voor waterkeringen en watergangen gelden bijvoorbeeld andere regels. Verder is het verplicht om te melden bij het Kadaster welke graafwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

Crow 500

De WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) schrijft deze regeling voor, wat bestaat uit bodemonderzoek. Uit dit onderzoek moet worden aangetoond waar de bodem uit bestaat. Voorheen werd dit gedaan door proefsleuven, ook wel blind bouwen genoemd, tegenwoordig voldoet deze niet meer. Er wordt alles aangedaan om de bodem zo nauwkeurig te inspecteren voor de werkzaamheden beginnen. De publicatie van deze regeling bestaat uit twee delen, namelijk het procesdeel en het kennisdeel. De mensen die uiteindelijk geen graafwerkzaamheden gaan uitvoeren maar wel betrokken zijn, krijgen verantwoordelijkheid. Gespecialiseerde bedrijven als Terracarta CROW 500 zijn bekend met deze regeling en kunnen voldoende begeleiding bieden zodat u aan alle richtlijnen voldoet. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Tegenwoordig is de technologie zo ver dat bedrijven door de bodem heen kunnen kijken om te zien wat zich daar afspeelt. Is de grond vrij van verontreiniging of zijn er obstakels in de grond waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het graven? Het is belangrijk om gevaarlijke objecten vroegtijdig te signaleren. Een grondradar kan dit allemaal aanwijzen. Zo  bestaan er meerdere vormen van bodemonderzoek die toegepast kunnen worden. Het is belangrijk om dit onderzoek uit te voeren, omdat dit niet alleen schade voor is, maar ook voorkomt dit vertraging van het project. 

Dus controleer voor je de volgende graafwerkzaamheden in gang zet, of rekening is gehouden met alle richtlijnen waaraan gehouden moet worden.