Is een energielabel verplicht voor bedrijfspanden?

energielabel verplicht voor bedrijfspanden

Een geldig energielabel voor je bedrijfspand is verplicht als je deze verkoopt of verhuurt. Ook bij de oplevering van een nieuw bedrijfspand is een energielabel verplicht. De Inspectie Leefomgeving & Transport controleert hierop en heeft al meerdere boetes uitgeschreven aan bedrijven die niet aan de regel voldoen.

Energielabel verplicht voor bedrijfspanden

Een geldig energielabel utiliteit is verplicht als je deze verkoopt of verhuurt. Ook bij de oplevering van een nieuw bedrijfspand is een energielabel verplicht. De Inspectie Leefomgeving & Transport controleert hierop en heeft al meerdere boetes uitgeschreven aan bedrijven die niet aan de regel voldoen. 

De verplichting is voor deze bedrijfspanden:

  • Kantoren
  • Onderwijspanden
  • Publieke panden, zoals gemeentepanden en bibliotheken
  • Horeca en logies, zoals restaurants en hotels
  • Sportgebouwen
  • Winkels

Voor industriĆ«le bedrijfspanden geldt de verplichting dus niet. Maar let goed op als je bijvoorbeeld ook een kantoor of showroom hebt. Voor die ruimtes is een energielabel wel verplicht, als deze groter zijn dan 50 m2. 

Waar moet een energielabel in de toekomst aan voldoen?

Met het oog op een schoner milieu en energiebesparing zal ondernemend Nederland in de toekomst met een strengere regelgeving te maken krijgen. Panden die laag scoren en niet minimaal het label C hebben, moeten er ernstig rekening mee houden dat het pand onbruikbaar zal worden verklaard. 

Welke invloed heeft een energielabel op het financieringsbeleid van een bank?

Ook banken spelen op deze trend in. Bedrijfspanden die niet aan de normen voldoen, worden minder waard, zo realiseren zij zich. Huurders zullen in de toekomst namelijk steeds vaker gaan kiezen voor ‘groene’ panden. Met als gevolg dat de panden die weinig aan verduurzaming hebben gedaan, meer leeg zullen komen te staan, waardoor de waarde ten opzichte van panden met een groen label zal dalen. 


Moeten kantoorpanden in 2023 al minimaal een C-label hebben, de kans is groot dat de overheid dit verder zal aanscherpen. Zo zijn er plannen om dit in 2030 te verhogen naar een verplicht A-label. Het is dus zaak voor bedrijven om op deze ontwikkelingen te anticiperen.